Ukr
Захист персональних даних

Обробка персональних даних відбуватиметься з метою моніторингу та звітування проектом «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні». Персональні дані будуть використовуватися для вимірювання таких індикаторів,як результати, вплив проекту тощо. Персональні дані зберігатимуться на умовах суворої конфіденційності з обмеженим доступом. Особи, які мають доступ до даних, не будуть розголошувати їх в усній чи письмовій формі. Персональні дані учасників не будуть передаватися третім особам. Зібрана інформація буде надаватися лише в узагальненому та неперсоналізованому вигляді. Згода на обробку персональних даних надається на період реалізації проекту, необхідний для досягнення мети, зазначеної вище, і може бути відкликана на підставі письмового запиту до проекту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні».